El-løbehjul bødetakster

El-løbehjulene har været meget oppe og vende i medierne den seneste tid. Desværre har det ikke været udtalt positivt og meget af omtalen er gået på ulovlig brug af det nye transportmiddel.

Denne guide vil tage dig igennem de forskellige bødetakster for ulovlig kørsel på el-løbehjul.

Hvad kan jeg risikerer at få i bøde på el-løbehjul?

Der findes i dag to bødetakster for ulovlig kørsel på el-løbehjul, nemlig 700 og 1000 kr. Du kan se mere omkring hvilke overtrædelser der udløser hvilke bødetakster i infografikken ovenfor.

Kører du f.eks. uden lys eller med en passager på udløser det en bøde på 700 kr. Hver opmærksom på at man skal køre med lys hele døgnet uanset om der er mørkt eller ej. 

Kører du derimod overfor rødt eller benytter en håndholdt telefon udløser det en bøde på 1000 kr.
Det kan derfor være en god investering at købe en mobilholder til el-løbehjul. Denne er især smart hvis du skal bruge GPS.

Dernæst er der bødetaksterne for spirituskørsel.

Regler for spirituskørsel – Må jeg køre beruset på el-løbehjul? 

Nej. Som alle andre køretøjer gælder det at man ikke må have en promille på over 0,5 når man kører på et el-løbehjul.

Så selvom at mange har set sit snit til at benytte de mange leje el-løbehjul hjem fra byen, er dette faktisk ligeså ulovligt som at køre spritkørsel i bil. Dog er konsekvenserne ikke nær så store.

Første gange du bliver standset for spritkørsel på el-løbehjul udløser det en bøde på 2000 kr., anden gang en bøde på 4000 kr. og tredje gang kan du faktisk risikere fængselstraf.

Så selvom det virker harmløst at køre lidt beruset på et el-løbehjul, kan der faktisk være store økonomiske konsekvenser ved det.

Især hvis du f.eks. kører ind i en og forvolder denne skade. Din eller udlejerens ansvarsforsikring dækker nemlig ikke skaderne, såfremt du ikke har overholdt reglerne mens nu benyttede el-løbehjulet.

Derfor kan du få et sagsanlæg på flere mio. kr. på nakken.

Så pas på dig selv og lad være med at køre på el-løbehjul når du har fået noget at drikke.

Mere fokus giver strengere straffe 

El-løbehjulene har været meget omdiskuteret i den senere tid og især ulovlig benyttelse har været et hovedfokus.

Idet at lovliggørelsen af el-løbehjul kun er en prøveordning der løber frem til januar 2020.

Derfor skal det snart tages op i folketinget om lovliggørelsen skal gøres permanent.

Det kunne godt give anledning til et krav om strengere straffe for ulovlig brug af el-løbehjul fra nogle partier.

Derfor er det altid en god ide at overholde lovgivningen og undgå at lave nogle af de forseelser der ses i infografikken.